DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2018

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM

LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU XÌ THÁO BOM ĐẠN THUỘC TRẠM XỬ LÝ BOM ĐẠN CẤP 5 THANH HÓA

DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2013

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2015

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2010

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM

Thiết kế, Cung cấp lắp đặt hệ thống điện điều khiển cho hệ thống XLNT nhà máy VISIP II mở rộng.