Dự Án

DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2015

Ngày Đăng : 22/06/2016 - 9:16 AM


CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN NHƠN TRẠCH 1

Địa điểm : Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Nội dung công việc : Tư vấn thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai

 Các tin khác