Dự Án

DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2013

Ngày Đăng : 22/06/2016 - 9:15 AM


DỰ ÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN SVIP QUÃNG NGÃI

Chủ đầu tư : VSIP – QUÃNG NGÃI

Địa điểm : Tỉnh Quãng Ngãi – Việt Nam

Nội dung công việc : Tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN VSIP Quãng Ngãi

Hệ thống tủ điều khiển và giám sát SCADA

 Các tin khác