Dịch vụ

THIẾT KẾ LẮT ĐẶT TỦ ĐIỆN

Ngày Đăng : 17/09/2018 - 11:50 AM


 

 Tiến hành lắp đặt vật tư và đấu nối thiết bị vào tủ

 

 Test hệ thống sau khi đấu nối

 

 Đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển đến đại điểm lắp đặt

 Các tin khác